📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#เครื่องแบบชุดพิธี
#เครื่องแบบชุดนักศึกษาปกติ
#ร่วมรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบสร้างวินัยประจำตน
Cr. สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts