วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรม “BSRU ยุคใหม่ ห่างไกลควันบุหรี่” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถ ได้แก่ ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช และ คุณชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ณ ห้อง Eduroam อาคาร 10 ชั้น 1

Similar Posts