ขอแสดงความยินดีกับ​ นางสาวขนิษฐา​ วัฒนพานิช ในโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษา​สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์​ ประจำภาคเรียนที่​ 2 ปีการศึกษา​ 2563 ซึ่งมีผลการเรียนเฉลี่ย​ 4.00

Similar Posts