เปิดรับสมัครตั้งแตวันนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2565 .

สมัครได้ที่ : http://vrun.dsad.bsru.ac.th/02_regis_01.php หรือ vrun.bsru.ac.th หรือ สแกน QR CODE ที่ปรากฏบนภาพ

โดยมีระยะทางการวิ่งประเภทต่างๆ ดังนี้1. ร่วมกิจกรรมแต่ไม่ส่งผลวิ่ง2. Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร3. ระยะทาง 10 กิโลเมตร4. ระยะทาง 40 กิโลเมตร5. ระยะทาง 100 กิโลเมตร

#ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม :สำหรับบุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า และบุคลากรบ้านสมเด็จฯ ค่าสมัคร 400 บาทสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ค่าสมัคร 300 บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ : http://www.facebook.com/bsru.run2019 Youtube channel : สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโทร : 02-473-7000 ต่อ 1018 02-473-7000 ต่อ 1313เบอร์ตรง 080-098-3372

Similar Posts