มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

ปิดรับสมัครสำหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาตั้งแต่ วันที่ 28 กันยายน – 17 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนวันที่ 20 ตุลาคม 2564

พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันที่ 1 กันยายน 2564

***ประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษา และการทำสัญญาผู้ได้รับทุนการศึกษา จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อ่านเพิ่มเติม

Similar Posts