เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 25 มกราคม 2565
วันสอบสัมภาษณ์ : 29 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://www.facebook.com/BsruAdmission/
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH

Similar Posts