สำนักกิจการนักศึกษา แจก Sim True Move H สำหรับการเรียน Online ฟรี

สำนักกิจการนักศึกษา แจก Sim True Move H สำหรับการเรียน Online ฟรี

สำนักกิจการนักศึกษา ช่วยสนับสนุนการเรียน online นักศึกษ…

ขอแสดงความยินดีกับ​ นางสาวขนิษฐา​ วัฒนพานิช

ขอแสดงความยินดีกับ​ นางสาวขนิษฐา​ วัฒนพานิช

ขอแสดงความยินดีกับ​ นางสาวขนิษฐา​ วัฒนพานิช ในโอกาสที่ไ…

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
|

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ไวรัส Covid-19 นักศึกษา..สามาร…

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU
|

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา BSRU

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ขอให้เข้าไปแจ้งควา…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ
|

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษา ที่สมัครใจ

—-โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://dsad.bsru.ac.th/vac…

การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การให…