สาขาวิชา

ปริญญาสาขาวิชา
Bachelor of Science (

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

สาขา

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 3120
อีเมล : [email protected]