| |

การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ และสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล

วันนี้ทางเพจเราเอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังจ้า....
ช่วงนี้สาขาเราก็ไม่ได้เงียบหายไปไหน ยังคงสอนออนไลน์กันอย่างต่อเนื่องค่ะ วันนี้เลยนำภาพกิจกรรมในรายวิชา "การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2" มาฝากกันชม 

ทางสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มบส. ได้เรียนเชิญวิทยากรสองท่าน คือ ดร.อเล็กซ์ หรือดร.ศักดิ์ชัย ราชนิยม และคุณครูกาโน่ว หรือคุณครูนำชัย แสนศิลป์ ซึ่งทั้งสองท่านเป็นคุณครูจากโรงเรียนมหรรณพาราม ได้มาให้ความรู้ และพาเด็กทำกิจกรรม ในหัวข้อ "การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ และสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล"จากกิจกรรมที่ได้ลงมือคิดและปฏิบัติร่วมกัน จะเห็นได้ว่า นักศึกษาของเราได้รับทั้งความสนุก ความบันเทิง และที่สำคัญคือได้รู้และเข้าใจวิธีการจัดการชั้นเรียนผ่านการใช้สื่อและเทคโนโลยี สำหรับรับมือกับการจัดการชั้นเรียนในยุคโควิด 19 ที่เราต้องออกไปฝึกสอนในรูปแบบออนไลน์ด้วยค่ะทั้งนี้ ทางสาขาฯ ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากท่านผอ.อำนวยการโรงเรียนมหรรณพารามเป็นอย่างสูงที่ให้คุณครูได้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็กๆ และขอบพระคุณคุณครูทั้งสองท่านด้วยเช่นกันค่ะ

Similar Posts