| |

เตรียมความพร้อมสำหรับการบริการวิชาการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการบริการวิชาการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี คุณกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรช่วงเช้า และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้อง Sapphire 202 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Similar Posts