โครงการรับน้องใหม่

เมื่อวันที่ 28 และ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทย์ทั่วไปได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฏฐพล อิสรเสรีรักษ์ หรือ ครูพี่นัท ในการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับน้องใหม่ใสกิ๊ก นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการรับน้องใหม่ ด้วยกิจกรรม “Visual Thinking” และ “Extended DISC”

โดยหัวข้อการอบรมทั้ง 2 คอร์สนั้นเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารที่ดี เริ่มต้นจากการใช้หลักการคิดเป็นภาพ หรือ Visual Thinking ในการเรียนและการสื่อสารเบื้องต้น ครูพี่นัทได้ลองให้นักศึกษาฟังแล้ววาดรูปคร่าวๆประกอบการฟัง ซึ่งการวาดภาพระหว่างที่ฟังนี้จะทำให้เราตั้งใจฟังมากขึ้น ส่งผลให้เราจำเรื่องราวที่ฟังได้มากขึ้น ต่อมา ครูพี่นัทจึงต่อยอดให้นักศึกษาเล่าไปด้วยและวาดภาพประกอบไปด้วย ส่งผลให้เราสามารถสกัดเอาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ ที่ต้องการจะสื่อสาร ให้แสดงออกมาผ่านการวาดภาพ และนั่น…ทำให้เราสามารถเล่าเรื่องได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น

วันต่อมา ครูพี่นัทให้นักศึกษาได้ทำแบบทดสอบเพื่อดูซิว่า ลึกๆแล้วเราเป็นคนประเภทไหนใน 4 ประเภท ได้แก่ Compliance Dominance Steadiness และ Influence เมื่อเรารู้จักตัวตนแล้ว ครูพี่นัทก็ได้จับคู่ให้พูดคุยกันผ่านสถานการณ์สมมติ เช่น ให้คู่ขั้วตรงข้ามลองคุยกันเรื่องไปเที่ยวเชียงใหม เราจะเห็นเลยว่า คนประเภทนั้นๆจะให้ความสนใจในข้อมูลของการไปเที่ยวเชียงใหม่ที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็นคนประเภท Steadiness หรือ Influence จะถามก่อนเลยว่า ไปกับใคร แต่ถ้าเป็นคนประเภท Compliance หรือ Dominance จะถามไปเลยว่า ไปยังไง ต่อมา ครูพี่นัทก็ทำการสรุปกิจกรรม พร้อมกับให้ข้อ Do/Don’t กับคนแต่ละกลุ่ม ซึ่งสิ่งนี้เองจะมีประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคต นักศึกษาสามารถนำข้อสรุปนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะกับกลุ่มคนแต่ละประเภท เพื่อส่งเสริมความทักษะการสื่อสารให้เป็นเลิศค่ะ

แหม่ กิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับคำที่ว่า “รู้เขารู้เรา รัก เอ้ย รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” จริงๆเลยค่ะ

Similar Posts