กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
|

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕

หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”——วั…

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 รอบเช้า เวลา 08.30 – 12…

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

สามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly…

การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ และสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล
| |

การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ และสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล

วันนี้ทางเพจเราเอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังจ้า…. ช่วงนี้สาข…

ขอเเสดงความยินดีกับ นายกฤติธี หีมปอง ที่ได้รับทุนการศึกษาจากการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต”
| |

ขอเเสดงความยินดีกับ นายกฤติธี หีมปอง ที่ได้รับทุนการศึกษาจากการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ “การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต”

ขอเเสดงความยินดีกับนายกฤติธี หีมปอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3…

เตรียมความพร้อมสำหรับการบริการวิชาการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
| |

เตรียมความพร้อมสำหรับการบริการวิชาการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสต…

“เข้าใจ​ เท่าทัน​ นำเทคโนโลยี​สู่ชั้นเรียน”
| |

“เข้าใจ​ เท่าทัน​ นำเทคโนโลยี​สู่ชั้นเรียน”

วันที่​ 25​ กันยายน​ 2563​ สาขาวิทยา​ศาสตร์​ทั่วไป​ คณะ…

อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์​โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ​Gammaco
| |

อบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์​โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท ​Gammaco

22 กันยายน 2563 ทางสาขาวิทยาศาสตร์​ทั่วไปมีการจัดอบรมปฏ…