🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
| |

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวน นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติด…

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยต่อความต้องการ
| |

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยต่อความต้องการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมมือกับสาข…

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
|

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ผู้สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนได้แล้ว http://202.29.54.207…

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา 2564
| |

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพ…

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
| | | | | |

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

15 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐชา การะเกตุ ได้รับทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564
| | | | |

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐชา การะเกตุ ได้รับทุนเรียนดีของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนายอนุสรณ์ สายสอ ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถของหลักสูตรอย่างเป็นทางการ
| | | | |

ขอแสดงความยินดีกับนายอนุสรณ์ สายสอ ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถของหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนต่อรอกระบวนการสุดท้ายรออออออ

แบบสอบถามสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา
| | | |

แบบสอบถามสำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์ทุกรายวิชา

https://forms.gle/jSQM47tSv5PJe59r8

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน3.74 อยู่ในระดับดี
| | | | |

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ได้คะแนน3.74 อยู่ในระดับดี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการประเม…

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการ เฉพาะช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564——ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัยhttps://www.facebook.com/577793652300928/posts/4255383321208591/
| | | | |

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการ เฉพาะช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564
——
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจหลักของมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/577793652300928/posts/4255383321208591/