ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ …

ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 21 กพ 2563

ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 21 กพ 2563

เสริมสร้างประสบการณ์วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนให้นักเรียน …

รับสมัครรอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

รับสมัครรอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (ท…

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมตอบแบบประเมินและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เข้าระบบประเมินได้ที่ http://survey.bsru.ac.th/

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปฏิทินการดำเนินการ…