โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ให้โดดเด่นบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทย์ทั…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาพร วันยะโส นายมังกร มีผล และนายกฤติธี หีมปอง ที่ได้เข้าร่วมคอร์สพัฒนาทักษะและความรู้ด้านธุรกิจ Digital PR ของกฟผ.

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภาพร วันยะโส นายมังกร มีผล และนายกฤติธี หีมปอง ที่ได้เข้าร่วมคอร์สพัฒนาทักษะและความรู้ด้านธุรกิจ Digital PR ของกฟผ.

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิภา…

ขอแสดงความยินดีกับนายเรืองชัย เหลืองทองเจริญ (ตี๋) ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

ขอแสดงความยินดีกับนายเรืองชัย เหลืองทองเจริญ (ตี๋) ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี

สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับน้องตี๋ นายเรืองชัย เหลืองท…

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐสินา ธินารัตน์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารนานาชาติ ฐาน Scopus

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐสินา ธินารัตน์ ที่ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารนานาชาติ ฐาน Scopus

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐสินา ธินารัตน์ (นาว) ที่ได้ต…

ขอเชิญชมรายการ “Chance for future โอกาสแห่งอนาคต” ตอน “ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับใช้สังคม ชีวิตวิถีใหม่”

ขอเชิญชมรายการ “Chance for future โอกาสแห่งอนาคต” ตอน “ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อรับใช้สังคม ชีวิตวิถีใหม่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชมรายการ &#8…