เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 (Portfolio)
| | |

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 (Portfolio)

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (ค.บ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวิภา ทนาวัน ที่ได้รับรางวัลไอเดียระดับเหรียญทอง Science Learning Designer

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวิภา ทนาวัน ที่ได้รับรางวัลไอเดียระดับเหรียญทอง Science Learning Designer

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ขอแบ่งปันเรื่องราวดี…

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยต่อความต้องการ
| |

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอัจฉริยะปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยต่อความต้องการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมมือกับสาข…

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
|

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

ผู้สนใจสามารถเข้าสมัครเรียนได้แล้ว http://202.29.54.207…

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ  ปีการศึกษา 2564
| |

รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพ…

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
| | | | | |

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

15 กันยายน 2564