home

พัฒนาทักษะการสื่อสาร และมุ่งสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาและครอบครัวในการลดภาระค่าใช้จ่าย

prccbsru

27/01/2021

มาเรียนกับเรา

หากต้องการความมั่นคงในการหางาน หลักสูตรเราออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งงานขององค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจ
และหากต้องการทักษะ หลักสูตรเราพัฒนาผู้เรียนเป็นได้ทั้ง YOUTUBER, Admin Page Content หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ก็ทำได้นะ

prccbsru

15/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์สาขา

รัตนา บุญอ่วม

18/09/2021

มาเรียนกับเรา

หากต้องการความมั่นคงในการหางาน หลักสูตรเราออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งงานขององค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจ
และหากต้องการทักษะ หลักสูตรเราพัฒนาผู้เรียนเป็นได้ทั้ง YOUTUBER, Admin Page Content หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ก็ทำได้นะ

prccbsru

15/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาและครอบครัวในการลดภาระค่าใช้จ่าย

prccbsru

27/01/2021

ภาพกิจกรรม

Break Into Project #LastStandProject_2020

เมื่อ COVID-19 ทำให้หลายๆ คนว่างงานลง และด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมากมายนั้น “การทำอาชีพที่คนมองข้าม” อาจช่วยให้เรามีกำลังใจ และมีมุมมองในการหาอาชีพใหม่ที่พอจะดูแลตัวเราเองและครอบครัวได้

prccbsru

14/01/2021