สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ กำหนดเปิดรับนักนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีอัจฉริยะ กำหนดเปิดรับนักนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤศจิกายน 2564