การสมัครสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัลของน.ศ.ชั้นปีสุดท้าย

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศล่าสุดจากสำนักคอมพิวเตอร์เรื่องการจัดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สังคมศึกษา

จากการดำเนินการสอบวันที่ 29 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่า มีนักศึกษาเข้าสอบในช่วงเวลาเดียวกันพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อการจราจรข้อมูลของเครื่องแม่ข่าย อาจส่งต่อการสอบของนักศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอปรับวันและเวลาในการสอบของสาขาวิชาใหม่ ดังนี้

วันที่ 30 เมษายน 2563

🚩15:00
ภาษาไทย(ค.บ)
ภาษาอังกฤษ(ค.บ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศิลปศึกษา สังคมศึกษา(ค.บ)

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสอบในเวลาดังกล่าวได้ ขอให้เริ่มสอบที่เวลา 18.00-24.00น. ในวันที่ตามกำหนดการของสาขาวิชาแทน

 


 

ประกาศด่วน  สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอให้นักศึกษาดำเนินการสมัครสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล ในวันนี้ 28 เมษายน 2563 ก่อน 15.00 น. สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียบร้อยแล้วตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ https://dldc.bsru.ac.th/?page_id=282

การเตรียมตัวสำหรับการสอบของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

1. สมัครสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล (สำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัคร ควรใช้เป็น Username : รหัสนักศึกษา@bsru.ac.th ) ส่วน นศ.ที่สมัครแล้วตรวจสอบรายชื่อแล้ว ให้ดูด้วยว่าใช้อีเมล์ส่วนตัวหรือ BSRU Mail จะได้ไม่มีหรือผิดพลาดในการสอบ ถ้าใครมีปัญหาแจ้งไปที่ข้อมูลไปที่สำนักคอมพิวเตอร์โดยด่วนเพื่อแก้ไข

2. นักศึกษาที่รอสอบ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dldc.bsru.ac.th/ ที่ Digital Literacy Development Cente ศูนย์พัฒนาสมรรถนะทักษะทางดิจิทัล เพื่อศึกษาสื่อการเรียนรู้ https://dldc.bsru.ac.th/?page_id=271 เพื่อพร้อมสำหรับการสอบรอบแรกในวันที่ 30 เมษายน 2563 คณะครุศาสตร์รอบที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น. เตรียมตัวเช็คสภาพอุปกรณ์การเชื่อมต่อให้เรียบร้อย นศ. สามารถทำการสอบได้ทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Notebook, Tablet, Mobile Phone

3. สำคัญมากๆ คือการเตรียมตัวเข้าไปศึกษาข้อมูล เพราะการสอบครั้งนี้ นศ.จะต้อง เจอข้อสอบ 75 ข้อ วัดใน 4 ด้าน คือ ด้านการเข้าใจดิจิทัล การใช้ดิจิทัล การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล และการปรับตัวเรียนรู้ในยุคดิจิทัล นักศึกษาจะต้องได้คะแนน 60% ขั้นไป หรือทำแบบวัดทักษะให้ถูกต้องเกินกว่า 45 ข้อ 

 

โปรดฟังอีกครั้งถ้าไม่ผ่านต้องดำเนินการอบรมและทดสอบใหม่

และมีผลต่อการปรากฏในใบ transcript ได้

สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในสถานะปกติยังไม่อนุมัติจบ แต่ถ้าจบไปแล้ว ในปีนี้ถือเป็นการยกเว้น”
..
ปล.แบบทดสอบนี้ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นผู้ออกข้อสอบเองนะ แต่ดำเนินการโดยส่วนกลาง ทำการทดสอบเช่นกันแบบนี้ทั่วประเทศ หากพบข้อสอบถามประการใดสามารถสอบถามได้โดยตรงที่สำนักคอมพิวเตอร์ หรือโดยตรงที่กลุ่ม DL@BSRU

https://line.me/ti/g2/2vE5K6tbT2-esO2FqAf6DQ

นำเสนอข้อมูลจากการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล เมื่อ 28/04/63 เวลา 10.00 น.