ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสอาด อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มบส. ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบ ของมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย

#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ สิริชัย เอี่ยมสอาด #BSEUNews