ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ โควตา (ทั่วไป) TCAS ๖๓

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๒ โควตา (ทั่วไป) TCAS ๖๓ 
รอบที่ ๒ โควตา(ทั่วไป)
สมัครออนไลน์ในวันที่ : ๖ กุมภาพันธ์ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
สอบสัมภาษณ์ :วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
โทร. ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๑๖, ๑๙๙๘
แชร์โพสต์นี้