โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาเรื่องเล่า/เล่าเรื่อง แนวทางการศึกษาวรรณกรรมไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษา: เรื่องเล่า/เล่าเรื่อง แนวทางการศึกษาวรรณกรรมไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร๑๕๐ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในครั้งนี้

วิทยากร คณาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้ร่วมโครงการ
นักศึกษาผู้ได้รับหนังสือ “เมล็ดพันธุ์ใหม่ ดวงใจวิจารณ์” จากวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป วิทยากร
นักศึกษาตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการศึกษาวรรณกรรม
นักศึกษาตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการศึกษาวรรณกรรม
การแสดงละครประกอบวรรณกรรมเรื่องสั้น “ดอยรวก”

แชร์โพสต์นี้