สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) เปิดรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)

สมัครเรียนได้ที่ http://110.170.232.207/dev3/admission/