สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

🗣🗣 สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)
🖥 สมัครผ่านออนไลน์ที่ http://admission.bsru.ac.th/