สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์” ที่ได้รับรางวัลดีเด่น ในโครงการ “นักเลงกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 จากสถาบันสุนทรภู่

https://www.facebook.com/357042164743520/posts/1209220792858982/?d=n