กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม

กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
ปี พ.ศ. 2558
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 24 “บางปลาเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ลงแข่งขันกรีฑา วิ่ง 100 เมตร
ปี พ.ศ. 2557
วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 “อ่างแก้วเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงแข่งขันกรีฑา วิ่ง 3000 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี (หญิง)