การประกวดฑูตกิจกรรมประจำปี2565

ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ เข้าชมการประกวดทูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565
BSRU Intelligent Brand Ambassador To Success Award 2022
(รอบคัดเลือก)
ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องต้นกล้า (เบอร์ 41)
ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

BSRU #ทูตกิจกรรมประจำปีการศึกษา2565 #องค์การนักศึกษาBSRU #มบส #BSRUIntelligentBrandAmbassadorToSuccessAward2022

#เทคโนโลยีการเกษตร

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

Similar Posts