การประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

นิสิตสาขาเทคโนโลยีกาีเกษตรได้เข้าร่วมการประกวดทูตกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 “BSRU Intelligent Brand Ambassador To Success Award 2022”

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประกวดทูตกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 “BSRU Intelligent Brand Ambassador To Success Award 2022” โดยมี รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประกวดทูตกิจกรรม ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
.

ติดตามข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ : www.bsru.ac.th และ www.prinfo.bsru.ac.th

BSRURecentnews #เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

Similar Posts