กิจกรรมบริการวิชาการ การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรได้รับเชิญให้ไปบริการวิชาการในกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ แบบระบบน้ำนิ่งให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนยากจนพิเศษจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ.) ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

Similar Posts