กิจกรรมปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ) และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประกอบรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์

การแปรรูปไก่เนื้อเป็นไก่อบชานอ้อย ไก่ต้มน้ำปลา และไก่สดทั้งตัว ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขานวัตกรรมและซัพพลายเซน ในรายวิชาหลักการเลี้ยงสัตว์ ระหว่างวันที่ 10 และ 12 มีนาคม 2563

Similar Posts