กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรกสู่รั้วมหาวิทยาลัยยุคดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

ช่วงเช้า: เวลา 9.00 -12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom

ช่วงบ่าย: เวลา 13.00-15.00 น. ปฐมนิเทศระดับสาขาวิชา

ภาพกิจกรรมช่วงเช้า (เน้นมาตราการ Social Distancing)

ภาพกิจกรรมช่วงบ่าย

 

Similar Posts