กิจกรรม “พิธีไหว้ครู ปี 2565” สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาสาขาวิชาฯ ได้จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” เพื่อระลึกถึงพระคุณของคณาจารย์ทุกท่าน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ พร้อมทั้งนักศึกษารุ่นพี่ ปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒
ตัวแทน นักศึกษาชั้นปีที่ ๔
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓
นักศึกษารุ่นพี่ ปี ๒๕๖๑

Similar Posts