ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา

{สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวน้ำฝน สุวรรณ” นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

โดยได้เกรดเฉลี่ย “3.58”

Similar Posts