ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562

{สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร}

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 – 2561 – 2562 ทุกท่าน

โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Similar Posts