บริการวิชาการ ในกิจกรรม “การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์” ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ให้กับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ที่ได้รับทุนยากจนพิเศษจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค (กสศ) ประจำปีการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน 95 คน

 

ภาพกิจกรรม

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

ไม่มีคำอธิบาย

 

 

Similar Posts