11-13 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี

Similar Posts