ผลการประกวดทูตกิจกรรม ปีการศึกษา2565

ขอแสดงความยินดีกับนายธิติพล แก้วอินทร์
#รางวัล มิตรภาพ

รองอันดับ1 คณะวิทยาศาสตร์และได้เป็น17คนสุดท้ายของมหาวิทยาลัยในการประกวดทูตกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

#BSRU

Similar Posts