ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี พุทธศักราช 2561

ร่วมแสดงความยินดี

ลิงค์ : www.bsru.ac.th/new

BSRU News

 

Similar Posts