รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563

 

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา สามารถทำการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.bsru.ac.th และคลิกเมนู “สมัครเรียน” ระหว่างวันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2563

Similar Posts