รับสมัครนักศึกษา รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
——
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com

Similar Posts