วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 24 ชั้น 2 โดยกิจกรรมประกอบด้วย

1. โลกของแคคตัส โดย ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์

2. ลูกกลมๆ เด้งได้ กินได้ โดย อ.อังสุมา แก้วคต

#ขอบคุณพี่ๆ ปี 5 และ ปี 2 ที่มาช่วยกิจกรรมในครั้งนี้

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

#BSRU

Similar Posts