สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission1 & Admission 2

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 3 Admission !!!!
—-
เปิดรับสมัคร : วันที่ 7 – 15 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2564
—-
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
 

Similar Posts