สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)

{Announcement}

สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป)

—-

เปิดรับสมัคร : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 – วันที่ 25 มีนาคม 2564

วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 เมษายน 2564

รายงานตัว : วันที่ 17 – 28 เมษายน 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564

—-

CONTACT USโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

เพจ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

WWW.BSRU.AC.TH

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts