สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 4 Direct Admission)

{Announcement}
สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 4 Direct Admission
—-
เปิดรับสมัคร : วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 มิถุนายน 2564
รายงานตัว : วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2564
เปิดภาคเรียน : วันที่ 19 สิงหาคม 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ : งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/ หรือ www.facebook.com/bsruadmission

Similar Posts