|

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 1 PORTFOLIO

{Announcement}

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 1 PORTFOLIO

—-

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2565

วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566

—-

CONTACT US

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : WWW.BSRU.AC.TH

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts