|

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 1 PORTFOLIO ครั้งที่ 2

{Announcement}

สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 1 PORTFOLIO ครั้งที่ 2

—-

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566

วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2566

—-

CONTACT US

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : WWW.BSRU.AC.TH

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts