การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564

{Announcement}
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
—-
1. ทุนศรีสมเด็จ
2. ทุนประเภทความสามารถพิเศษ
3. ทุนสนับสนุนสาขาวิชา
4. ทุนสนับสนุนโรงเรียน/สถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
—-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://mis4.bsru.ac.th/…/file…/2564-scholarship.pdf

Similar Posts