เครื่องต้นแบบการฟักไข่อาร์ทิเมีย ผลงานเด็กเกษตร

เครื่องต้นแบบการฟักไข่อาร์ทิเมีย
อาหารสำหรับปลาหางนกยูง โครงการออมสินยุวพัฒน์ กลุ่มเด็กเด็จกัฟปี้ (Dek Dej Guppy)# กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงปลาหางนกยูง Brotherguppy Guppy #ที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ และอาจารย์สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook

Similar Posts