โครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้รายวิชาเรียนครั้งที่1

วันที่ 1 พย 65 ผศ.เพ็ญแข รุ่งเรือง ผศ.ดร.สุนทรียา กาละวงศ์ และอ.ชุติมา กาบแก้ว นำนักศึกษาชั้นปี3 และปี 4 ศึกษาดูงาน ณ สวนผลไม้นานตั้มอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

#ขอบคุณ นายพงศธร ลี้สธนกุล เจ้าของสวนและวิทยากรในวันนี้

#สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

#BSRU

#เกษตรศาสตร์บ้านสมเด็จ

Similar Posts