สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2

{Announcement}
สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 (TCAS64) รอบที่ 2 Quota (ทั่วไป) ครั้งที่ 2
—-
เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 – 25 เมษายน 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2564
รายงานตัว : วันที่ 7 – 30 พฤษภาคม 2564
—-
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
เพจ : งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ : WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts